Индивидуален отчет за научноизследователската дейност на преподавателя

Отчетът влиза в сила за 2018 г. Indiv_otchet_2018