Конкурс „Патенти“ 2017/2018

Целта на конкурса е да стимулира провеждането на качествени и конкурентноспособни научни изследвания, достигащи до патенти, в областите, в които Пловдивският университет подготвя студенти и докторанти; да се осъществи връзка между университет – бизнес, на основата на конкурентни научни изследвания.

Конкурси
   2017/2018

No files found in this folder.