Конкурс „Млади учени и докторанти“ 2017/2018

Целта на конкурса е да стимулира младите учени за провеждането на качествена и конкурентоспособна научноизследователска дейност.

Конкурси
   2017/2018

No files found in this folder.