Конкурс „Частично финансиране на научни и творчески форуми“ 2017/2018

Целта на конкурса е да стимулира разпространението на резултатите от научните изследвания и да представи научната дейност в Пловдивския университет пред специализирана и широка публика.

No files found in this folder.