Конкурси към ФНИ при ПУ „Паисий Хилендарски“

Фонд "Научни изследвания" при Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" обявява конкурсна сесия 2017/2018 година.

На основание на решение на АС от 13.03.2017 г. /Протокол № 17/, заповед № Р33-992/14.03.2017 г. и на основание на Наредба на МОН /ДВ, бр. 73, от 16.09.2016 г./ се обявява конкурс за финансиране на проекти за всички звена и филиали на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", като процедурата по кандидатстване е със срок от 14.03.2017 г. до 13.04.2017 г.

*Срокът не се отнася за Конкурс "Частично финансиране на научни и творчески форуми". Конкурсът е със срок 31.05.2017 г. и 30.09.2017 г.
*Файлът с предложението за проект се попълва в указаната бланка и се изпраща на e-mail: npd@uni-plovdiv.bg, като може да се прикачват и файлове в pdf, .docx и други формати, ако ръководителите на проекти сметнат за необходимо.

Конкурс „Факултетни проекти“ 2017/2018

Целта на конкурса е да стимулира провеждането на качественa и конкурентоспособнa научноизследователска…

Конкурс „Алумни“ 2017/2018

Целта на конкурса е да стимулира провеждането на качествени и конкурентноспособни научни…

Конкурс „Патенти“ 2017/2018

Целта на конкурса е да стимулира провеждането на качествени и конкурентноспособни научни…

Конкурс „Млади учени и докторанти“ 2017/2018

Целта на конкурса е да стимулира младите учени за провеждането на качествена…

Конкурс „Студентски проекти“ 2017/2018

Целта на конкурса е да стимулира включването на студенти и докторанти в…

Конкурс „Частично финансиране на научни и творчески форуми“ 2017/2018

Целта на конкурса е да стимулира разпространението на резултатите от научните изследвания…

Конкурс „Проекти за публикации“ 2017/2018

Документи: Придружително писмо ПП 2018 Указания ПП 2018 Формуляр ПП 2018 Правила…